Jogi nyilatkozat

1. Információ
A BankiHitel Kft. weboldalán megjelenő adatok, információk és feltételek kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a BankiHitel Kft. felelősséget nem vállal. Az esetleges félreértések, tévedések elkerülése érdekében kérjük, hogy a weboldalunkon olvasott információk megerősítése, pontosítása végett még a döntéshozatal előtt lépjen kapcsolatba a BankiHitel Kft.-vel. A BankiHitel Kft. weboldalairól linkek segítségével elérhető partnerirodák weboldalain szereplő információkat a BankiHitel Kft. nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességükért felelősséget nem vállal.

2. A szerzői jogok védelméről
A BankiHitel Kft. weboldalán található minden kép, grafika, logo, szöveges tartalom, adat és információ, illetve azok elrendezése szerzői jogi illetve védjegyoltalom alatt áll, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a BankiHitel Kft. írásos engedélyével lehetséges. Ezek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

3. Személyes adatok kezelése
Abban az esetben, ha bármely, a weboldalak használata, valamint e-mailen keresztüli levelezés során vagy ahhoz kapcsolódóan bármilyen további személyes adat kerül a BankiHitel Kft birtokába, a BankiHitel Kft kijelenti, hogy a személyes adatokat a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a BankiHitel Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a BankiHitel Kft - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. A BankiHitel Kft. az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel. A BankiHitel Kft. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

4. Kárfelelősség kizárása
A BankiHitel Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
Hírek, érdekességek
A Pénzügyi Békéltető Testület határozataiból kiderül, hogy sikerült egyeztetniük és elérniük, hogy az autóhitelesek tartozása, akiknek a Bank elvitte a kocsiját, kedvező kamatozású vagy kamatmentes legyen.
2014-01-04